ความคืบหน้าโครงการ Park 24 พฤศจิกายน 2561

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

100%

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

100%

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

100%

ความคืบหน้าโครงการ Park 24 พฤษภาคม 2018

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”82″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”53″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”48″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

75.44%

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”93″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”89″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”20″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

82.82%

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”87″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”71″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”60″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

76.88%

ความคืบหน้าโครงการ Park 24 เมษายน 2018

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”61″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”52″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”10″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

72%

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”71″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”89″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”11″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

80%

[skillbar title=”งานโครงสร้าง” percentage=”100″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”สถาปัตยกรรม” percentage=”61″ color=”#025e02″ show_percent=”true”] [skillbar title=”งานติดตั้งระบบ” percentage=”71″ color=”#025e02″ show_percent=”true”][skillbar title=”ภูมิทัศน์” percentage=”60″ color=”#025e02″ show_percent=”true”]

ภาพรวมโครงการ

73%